DASAR PRIVASI


 

SEKSYEN 1 – APA YANG KAMI LAKUKAN DENGAN MAKLUMAT ANDA?

Apabila anda membeli sesuatu dari kami, sebahagian daripada proses jual beli, kami akan mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama, alamat dan e-mel.

Apabila anda melayari store kami, kami juga akan menerima alamat protokol internet komputer (IP address) anda untuk memaklumkan anda lebih lanjut mengenai browser dan operating system komputer anda.

Pemasaran E-mel (jika berkenaan): Dengan kebenaran anda, kami akan menghantar e-mel kepada anda berkenaan store kami, produk terbaru dan maklumat terbaru yang lain.

SEKSYEN 2 – KEBENARAN

Bagaimana anda mendapatkan kebenaran saya?

Bila anda berikan kami maklumat peribadi untuk melengkapkan transaksi, mengesahkan kad kredit anda, memesan produk, meminta penghantaran atau memulangkan suatu pembelian, kami menganggap yang anda telah memberikan kebenaran kepada kami untuk mengumpul maklumat anda dan menggunakannya untuk tujuan yang ditetapkan sahaja.

Jika kami minta maklumat peribadi anda untuk tujuan yang lain seperti pemasaran, kami akan meminta kebenaran anda secara terus untuk mendapatkan kebenaran yang pantas atau memberikan anda peluang untuk menolak permintaan kami.

Bagaimana untuk menarik balik kebenaran saya?

Selepas anda memberi kebenaran, kemudian anda mengubah fikiran, anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk kami menghubungi anda, untuk koleksi berterusan, menggunakan atau dedahkan maklumat anda, pada bila masa sahaja, anda boleh menghubungi kami di info@DMHubTraining.com atau hantarkan surat kepada: No E-701, Block E, Pusat Dagangan Phileo Damansara 1, No.9, Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

SEKSYEN 3 – PENDEDAHAN

Kami mungkin akan dedahkan maklumat peribadi anda jika diminta oleh undang-undang dan mahkamah untuk melakukannya atau jika anda melanggar Terma Perkhidmatan kami.

SEKSYEN 4 – WordPress.org

Store kami dihos pada WordPress.org. Mereka memberikan kami platform untuk online e-commerce yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

Data anda disimpan melalui tempat simpanan data, pangkalan data dan aplikasi umum WordPress. Mereka menyimpan data anda di server yang dilindungi oleh firewall.

SEKSYEN 5 – PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Secara umum, pembekal pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan yang diberikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, penyedia perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti platform pembayaran dan pemproses transaksi pembayaran lain, mempunyai dasar privasi mereka sendiri berkenaan dengan maklumat yang kami perlu berikan kepada mereka untuk urus niaga berkaitan pembelian anda. Data transaksi pembelian anda disimpan hanya selagi diperlukan untuk menyelesaikan transaksi pembelian anda. Selepas itu selesai, maklumat urus niaga pembelian anda dihapuskan.

Untuk pembekal ini, kami mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi mereka supaya anda dapat memahami cara maklumat peribadi anda akan ditangani oleh pembekal ini.

Terutama, ingati bahawa pembekal tertentu mungkin terletak di atau mempunyai kemudahan yang terletak di bawah bidang kuasa yang berbeza daripada anda atau kami. Jadi jika anda memilih untuk meneruskan transaksi yang melibatkan perkhidmatan pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maka maklumat anda mungkin menjadi tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa di mana penyedia layanan atau fasilitasnya berada.

Sebagai contoh, jika anda berada di Malaysia dan urus niaga anda diproses oleh platform pembayaran yang terletak di Malaysia, maka maklumat peribadi anda yang digunakan untuk menyelesaikan urusniaga tersebut mungkin tertakluk kepada pendedahan di bawah undang-undang Malaysia, termasuk Akta Patriot.

Sebaik sahaja anda meninggalkan laman web kedai kami atau dialihkan semula ke laman web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi ditadbir oleh Dasar Privasi ini atau Terma Perkhidmatan laman web kami.

Pautan:

Apabila anda mengklik pautan di store kami, mereka mungkin mengarahkan anda keluar dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi laman web lain dan menggalakkan anda membaca kenyataan privasi mereka.

SEKSYN 6 – KESELAMATAN

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga dan mengikut amalan terbaik industri untuk memastikan data anda tidak hilang tanpa sebab, disalah gunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan.

Jika anda memberikan kami maklumat kad kredit anda, maklumat itu dilindungi dan disulitkan menggunakan secure socket layer technology (SSL) dan disimpan dengan AES-256 encryption. Walaupun tiada cara penghantaran melalui internet atau simpanan elektronik yang 100% selamat, kami mengikuti semua keperluan PCI-DSS dan laksanakan semuanya mengikut piawaian umum dan tambahan yang diterima oleh industri.

SEKSYEN 7 – UMUR LAYAK BERI KEBENARAN

Dengan menggunakan laman web kami, anda mewakilkan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda, atau anda adalah umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.

SEKSYEN 8 – PERUBAHAN KEPADA POLISI PRIVASI INI

Kami berhak untuk mengubahsuai dasar privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semaknya dengan kerap. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia diterbitkan di laman web. Sekiranya kami membuat perubahan material pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah dikemas kini, supaya anda menyedari maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami menggunakan dan / atau mendedahkan ia.

Jika store kami diperoleh atau digabungkan dengan syarikat lain, maklumat anda mungkin dipindahkan kepada pemilik baru supaya kami dapat terus menjual produk kepada anda.

SOALAN DAN MAKLUMAT CONTACT

Jika anda ingin : akses, betulkan, ubah atau buang sebarang maklumat peribadi yang kami ada berkenaan anda, mengemukakan aduan atau hanya mahukan maklumat lanjut, sila hubungi Pegawai Pematuhan Privasi kami di info@DMHubTraining.com atau hantarkan surat kepada kami di:

[Re: Pegawai Pematuhan Privasi]

[No E-701, Block E, Pusat Dagangan Phileo Damansara 1, No.9, Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia]

 

Free WordPress Themes